Послуги компанії

Компанія з управління активами, надає послуги із створення та управління венчурних інвестиційних фондів, готова обговорити з

юридичними особами можливість створення закритих пайових,  корпоративних інвестиційних фондів  і управління ними. 

Також, пропонуємо консультування та розробку системи обслуговування нових інвестиційних проектів і їх реалізацію, з врахуванням

особливостей бізнесу клієнта.